Drenaža temeljev in škarp

Med splošna gradbena dela uvrščamo izdelavo drenaže, okoli gradbenega objekta ali za odvodnjavanje terena.

Drenažo uporabljamo povsod tam, kjer se pojavljajo presežki vode – bodisi v primeru presežkov meteorne vode, visoke podtalnice ali na močvirnatih zemljiščih. Drenaža torej pomeni zaščita temeljev pred podtalnico in vlago.

Če imamo na terenu talno vodo, je potrebno izvesti drenažo. Osnovno pravilo pri tem je, da ne preprečimo toka podtalnici, ampak omogočimo prosti pretok pod tlemi in okrog objekta.

Najprej položimo drenažni sloj gramoza, debelina znaša 15 do 20 cm. Okoli vseh zidov nato nasujemo do najvišje točke terena najmanj 20 cm debelo plast gramoza. Ker bo voda tekla skozi drenažne plasti, moramo primerno s padcem terena narediti še drenažni kanal z nagibom, ki ga tudi napolnimo z ustreznim gramozom in kamenjem. Če je potrebno, vstavimo še drenažno cev. Zbrana podtalnica, ki se nabere pod objektom in okoli njega, se sedaj lahko odvede v nižje dele terena. Pri visoki podtalnici hiše ne moremo podkletiti. Temeljna plošča mora potekati zmeraj nad kritično točko maksimalne višine podtalnice, medtem ko so temelji lahko pod njo.

Izbirate lahko med enoslojnimi in dvoslojnimi drenažnimi cevmi. 

Enoslojne drenažne cevi

Drenažne cevi položite ročno ali strojno, odvisno od velikosti površine, ki jo nameravate osušiti.Cevi lahko pri polaganju v zemljo obložite s filtrskim materialom. Namen filtra je, da poveča hidravlično zmožnost drena in prepreči zamašitev cevi. Kot filtrski material lahko uporabite naravne materiale (prod, grobi pesek, kokosova vlakna) ali pa sintetične materiale (sintetična vlakna, penaste plastične mase).

Dvoslojne drenažne cevi

So odlična rešitev za odvajanje večjih količin odvečne vode z obsežnih površin. Uporabljate jih za zbiranje, kanaliziranje in transport odvečne padavinske vode, talnice, vode podzemnih vodotokov, pa tudi vode, ki v izrednih razmerah prestopi bregove struge. So izjemno odporne proti statičnim in dinamičnim obremenitvam.

Gladka notranja površina omogoča velike pretoke, zato so še zlasti primerne za odvajanje vode z avtocestnih površin in ostalih cestno – prometnih objektov, kot so tuneli, brežine, zahtevnejša krožišča ter običajna križišča. Priporočamo jih tudi za odvajanje presežne vode z območja železniških prog, letaliških stez, pa tudi večjih stanovanjskih objektov, športnih in otroških igrišč, golf terenov in sprehajalnih površin. Navdušijo povsod, kjer so za odvajanje vode v fazi gradnje ali med uporabo objektov določeni najvišji standardi kakovosti, zanesljivosti in gospodarnosti.

Pronicanje vode v notranjost cevi omogočajo prečne zareze za vstop vode, ki so nameščene v utoru med dvema rebroma. Možnost zamašitve odprtin cevi je minimalna, zajemanje vode pa optimalno. 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur