Hidroizolacija

Osnovna naloga hidroIzolacije je zaščita konstrukcije in notranjih prostorov pred prodiranjem vlage v objekt. Vsi temelji, ne glede na višino podtalnice morajo biti primerno hidroizolirani.

Kletno in talno zidovje je podvrženo stiku s talno vlago, pri čemer obstaja nevarnost, da začnejo odpadati zaključni sloji. Pri globljem prodiranju vode in zmrzovanju lahko razpadejo zidovi in s tem obstaja nevarnost rušitve objekta. Zato je pri temeljenju obvezno izpostavljene konstrukcijske elemente zaščititi.Za hidroizolacijo uporabljamo vroče premaze bitumna, asfalta in katrana v kombinaciji z impregniranimi lepenkami, folijami in hladnimi emulzijami. Vse pogosteje se uporabljajo tudi kemična hidroizolacijska sredstva, pri katerih je premaz izdelan iz cementa, kremenčevega peska in plastifikatorja. 

V osnovi ločimo dve vrsti hidroIzolacije, in sicer:

- Horizontalna Hidroizolacija je položena vzporedno s tlemi in preprečuje dvig kapilarne vlage navpično navzgor in vdor podtalnice.

- Vertikalno hidroizolacijo položimo na stene, ki jih kasneje zasujemo z zemljo. Preprečuje vdor vlage iz zemlje prek stene v notranjost. Teče od nivoja terena do temeljev.

Hidroizolacija naj bo v enem samem nepretrganem sloju. Kjerkoli je pretrgana, tisto mesto predstavlja največjo nevarnost za vdor vlage. Spoji morajo tesniti. Zasutje hidroIzolacije ne sme poškodovati. 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur