Priprava in izvedba dovozne poti

Teren, kjer bo potekala dovozna pot, je treba izkopati,  ter poskrbeti za ustrezno nasutje (od 30 do 40 cm), nato fini planum (pesek), ki se utrdi vibracijskot. Poskrbeti je treba za ustrezno odvodnjavanje (drenaže), ter po želji vgradnja robnikov, s katerimi lahko zaključimo robove dovoznih poti. Dovozna pot naj bo nagnjena stran od objektov. V primeru daljše Dovozne poti,  pa je potrebno urediti tudi dodatne odtoke za vodo. 

Priprava in izvedba Dovozne poti lahko vsebuje naslednje elemente oziroma storitve:
- Planiranje in utrjevanje planuma zgornjega ustroja, vključno z nižanjem ali dosutjem gramoza     debeline do 10 cm
- Dobava, planiranje ter utrjevanje tampona kot podlage za asfalt
- Dobava in polaganje PVC cevi
- Dobava in polaganje drenažnih cevi
- Dobava in vgradnja prodca
- Polaganje robnikov na betonski pasovni temelj
- Dobava in vgradnja asfalta
- Dobava in vgradnja tlakovcev (tlakovanje) 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur