Nizke Gradnje

Nizke gradnje

Za vas ali vaše podjetje kvalitetno izvedemo vsa dela iz področja nizkih gradenj.

Področja nizkih gradenj:

ceste (ceste, krožišča, pločniki, kolesarske steze…)

komunalni vodi (kanalizacija, čistilne naprave, vodovodi, plinovodi, telekomunikacijski vodi…)

športno rekreativni objekti (športni parki in igrišča, rekreacijski centri…)

zunanje ureditve (parkirišča, ureditev zemljišč, javna razsvetljava, parki, trgi…)

sanacije plazov

vzdrževanje javnih cest

Asfaltiranje

Asfaltiranje je zahtevno delo, ki terja obilo znanja, izkušenj in natančnosti. Morebitne napake je namreč težko popravljati. Za dobro in kvalitetno opravljeno asfaltiranje imamo zagotovljene kvalitetne surovine, dober strojni park in ljudi, ki imajo obilico izkušenj in znanja s področja asfaltiranj. Vgrajujemo vse vrste asfaltnih mešanic, ki jih vgradimo strojno ali ročno.

Komunalni vodi

Gradimo komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode, polagamo kanalizacijske vode, urejamo meteorne kanale. Prav tako v celoti poskrbimo za vodovodne cevovode, plinske cevovode in telekomunikacijske vode. 

Ceste

Za vas zgradimo vse vrste cest: od hitrih, glavnih in regionalnih do lokalnih. Zgradimo, vzdržujemo in izvajamo popravila krožišč, mestnih ulic, pločnikov, kolesarskih stez. Pri tem upoštevamo vsa priporočila in ukrepe za izboljšanje varnosti na poteh. 

Zunanje ureditve

Izvajamo vsa dela za urejanje okolice objektov, ureditev parkirišč, dovoznih poti, zemljišč:

– izkopi

– načrtovanje in valjanje

– izgradnja betonskih škarp, kamnite zložbe vgraditev sejane zemlje

– asfaltiranje

– tlakovanje

– polaganje robnikov 

– zunanja razsvetljava

Sanacije plazov

Saniramo plazove in vodno-gospodarske objekte. Izvedba pilotnih sten, kamnitih zložb, kamnitih reber, drenaž, opornih zidov iz železnih pragov ter prodne pregrade. 

sl_SISlovenščina