INDUSTRIJSKI OBJEKTI

Industrijski objekti, proizvodne hale, delavnice, poslovni objekti in skladišča zahtevajo izrazito kompleksno ter hitro gradnjo, zato je celostni pristop, pravilno načrtovanje in nadzor bistvenega pomena. Naša ekipa ima pri tem ogromno izkušenj, poudarek dajemo na funkcionalnosti in uporabnosti,zagotavljamo kakovostno izvedbo ter skladnost gradnje s predpisi in projektno dokumentacijo v dogovorjenih rokih.