KOMUNALNI VODI

Gradimo komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode, polagamo kanalizacijske vode, urejamo meteorne kanale. Prav tako v celoti poskrbimo za vodovodne cevovode, plinske cevovode in telekomunikacijske vode.