NIZKE GRADNJE

Za vas ali vaše podjetje kvalitetno izvedemo vsa dela iz področja nizkih gradenj.

Področja nizkih gradenj:

  • ceste (ceste, krožišča, pločniki, kolesarske steze...)
  • komunalni vodi (kanalizacija, čistilne naprave, vodovodi, plinovodi, telekomunikacijski vodi...)
  • športno rekreativni objekti (športni parki in igrišča, rekreacijski centri...)
  • zunanje ureditve (parkirišča, ureditev zemljišč, javna razsvetljava, parki, trgi...)
  • sanacije plazov
  • vzdrževanje javnih cest