SANACIJE OBJEKTOV

Ob vsakem posegu v starejše objekte in pri prenovah se posebej posvetimo statični sanaciji in energetski sanaciji objekta. Glede na vaše želje preučimo obstoječe ogrevalne in prezračevalne sisteme, materiale, iz katerih je grajen objekt in samo stabilnost objekta. Nato za vas poiščemo najustreznejšo rešitev s katero objekt približamo željeni energetski varčnosti in mehanski stabilnosti glede na morebitne omejitve (spomeniško varstvo) in razpoložljiva sredstva.

Za vas kvalitetno izvajamo vse vrste celostnih sanacij:
- statične sanacije in ojačitve gradbenih konstrukcij (stavbni temelji, nosilni zidovi, medetažne plošče) 
- sanacije vlage, razpok in posedanja (v kleteh, na terasah, balkonih, stopniščih, na fasadi, na strehah ipd.)
- energetska sanacija objektov