Stanovanjske Hiše

Za vas gradimo vse vrste stanovanjskih stavb:
•    Enostanovanjske stavbe (hiše, enodružinske ali večdružinske, vile, …)
•    Večstanovanjske stavbe (vrstne hiše, bloki, stolpnice, stavbe z oskrbovanimi stanovanji, ...)
•    Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za starejše, dijake, študente, krizni centri, …)

Za vas izvedemo vse od pridobitve potrebne dokumentacije do izvedbe vseh gradbenih faz (geodetska zakoličba, izkop terena, postavitev temelja ali temeljne plošče, zidanje posameznih etaž z postavitvijo/betoniranjem nosilnih plošč, postavitev ostrešja z kritino, postavitev stavbnega pohištva, izdelava fasade, ureditev okolice). Dela izvajamo v skladu z načrti naročnikov in v skladu z vsemi gradbenimi standardi in predpisi.