Visoke Gradnje

V našem podjetju poleg nizkih gradenj opravljamo tudi storitve visokih gradenj, kot so stanovanjski in poslovni objekti, prizidki, skladišča, trgovine, hale, čistilne naprave in drugi objekti. Gradimo v skladu z načrti in naročnikovimi željami ter smo vam vedno na voljo za svetovanje.

Izvedemo vse gradbene faze od zakoličbe, pa do strehe. S sodobno tehnologijo, modernimi pristopi in upoštevanjem tradicionalno potrjenih postopkov, podjetje zagotavlja kakovostno gradnjo, upošteva dogovorjene roke izvedbe in plačilno disciplino. Vodje projektov ves čas aktivno sodelujejo s projektanti, nadzorniki in investitorji. Naš cilj je biti uspešen izvajalec, pogoj pa so kakovostno končani projekti.