ZUNANJE UREDITVE

Izvajamo vsa dela za urejanje okolice objektov, ureditev parkirišč, dovoznih poti, zemljišč:

  • izkopi
  • načrtovanje in valjanje
  • izgradnja betonskih škarp, kamnite zložbe
  • vgraditev sejane zemlje
  • asfaltiranje
  • tlakovanje
  • polaganje robnikov 
  • zunanja razsvetljava