Asfaltim

Asfaltimi është punë e ndërlikuar, e cila kërkon shumë njohuri, përvojë dhe saktësi. Gabimet e mundshme riparohen vështirë. Për kryerjen e asfaltimit të mirë dhe cilësor e kemi të siguruar lëndën e parë cilësore, park të mirë të makinerisë dhë njerëzve, të cilët kanë shumë përvojë dhe njohuri nga fusha e asfaltimit. I instalojmë të gjitha llojet e përzirjeve të asfaltit, të cilat i instalojmë me makinë apo me dorë.