Objekte Sportive

Vendosim të gjitha llojet e objekteve sportive rekreative për përdorim shumë qëllimësh (parqe sportive, fusha sporti, qendra rekreative, poligone të adrenalinës) apo objekte për sport të caktuar (tenis, basketboll, futboll, bouling...) me të gjitha hapësirat përcjellëse dhe rregullimin e mjedisit që i përket.