Riparim i Objekteve

Tek ҫdo ndërhyrje në objektet e vjetra dhe tek renovimet, i kushtojmë rëndësi të veҫantë riparimit statik dhe riparimit energjetik të objektit. Varësisht nga dëshirat tuaja i shqyrtojmë  sistemet ekzistuese ngrohëse dhe të ventilimit, materialet, nga të cilat është i ndërtuar objekti dhe vetë stabilitetin e objektit. Pastaj e gjejmë për ju zgjidhjen më adekuate me, të cilën objekti i afrohet kursimit të energjisë së dëshiruar dhe stabilitetit mekanik në varësi të kufizimeve të mundhsme (mbrojtja e monumenteve) dhe mjeteve në dispozicion.

Për ju kryejmë në mënyrë cilësore të gjitha llojet e riparimeve gjithëpërfshirëse:

  • - riparimet statike dhe përforcimi i konstrukcioneve ndërtimore (themelet e ndërtesës, muret bartëse, pllaka ndër-katëshe)
  • - riparimet e lagështisë, ҫarjeve dhe uljeve (subsidence) (në bodrume, tarraca, ballkone, shkallë, fasada, kulme etj.)
  • -riparimi energjetik i objekteve