Rrugë

Për ju ndërtojmë të gjitha llojet e rrugëve: nga ato të shpejta, kryesore dhe regjionale deri te ato lokale. Ndërtojmë, mirëmbajmë dhe kryejmë riparimet e rrethrotullimeve, rrugëve të qytetit, trotuareve, stazave të biҫiklistave. Marrim parasysh të gjitha rekomandimet dhe masat për përmirësimin e sigurisë në rrugë.