Shërbimet

Në punën me makineri të rënda ndërtimore marrim parasysh të gjitha rekomandimet për drejtimin e sigurt të makinerisë, të cilin e kryejnë vetëm punëtor të aftësuar në mënyrë adekuate profesionale.

Oferta e shërbimeve tona përfshin:

  • gërmime të të gjitha llojeve
  • ngarkim, tërheqje dhe bartje të ngarkesave
  • transportin e materialeve
  • rrënimin e objekteve