Skele

Tek ne mund te huazoni skele të ndërtimit, të cilat ju sjellim në objekt dhe i montojmë, ndërsa kur i kryeni punët vijim dhe i heqim.