Visoke gradnje

V našem podjetju poleg nizkih gradenj opravljamo tudi storitve visokih gradenj, kot so stanovanjski in poslovni objekti, prizidki, skladišča, trgovine, hale, čistilne naprave in drugi objekti. Gradimo v skladu z načrti in naročnikovimi željami ter smo vam vedno na voljo za svetovanje.

Izvedemo vse gradbene faze od zakoličbe, pa do strehe. S sodobno tehnologijo, modernimi pristopi in upoštevanjem tradicionalno potrjenih postopkov, podjetje zagotavlja kakovostno gradnjo, upošteva dogovorjene roke izvedbe in plačilno disciplino. Vodje projektov ves čas aktivno sodelujejo s projektanti, nadzorniki in investitorji. Naš cilj je biti uspešen izvajalec, pogoj pa so kakovostno končani projekti.  

Stanovanjske Hiše

Za vas gradimo vse vrste stanovanjskih stavb:
– Enostanovanjske stavbe (hiše, enodružinske ali večdružinske, vile, …)
– Večstanovanjske stavbe (vrstne hiše, bloki, stolpnice, stavbe z oskrbovanimi stanovanji, …)
– Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za starejše, dijake, študente, krizni centri, …)

Za vas izvedemo vse od pridobitve potrebne dokumentacije do izvedbe vseh gradbenih faz (geodetska zakoličba, izkop terena, postavitev temelja ali temeljne plošče, zidanje posameznih etaž z postavitvijo/betoniranjem nosilnih plošč, postavitev ostrešja z kritino, postavitev stavbnega pohištva, izdelava fasade, ureditev okolice). Dela izvajamo v skladu z načrti naročnikov in v skladu z vsemi gradbenimi standardi in predpisi.

Industrijski objekti

Industrijski objekti, proizvodne hale, delavnice, poslovni objekti in skladišča zahtevajo izrazito kompleksno ter hitro gradnjo, zato je celostni pristop, pravilno načrtovanje in nadzor bistvenega pomena. Naša ekipa ima pri tem ogromno izkušenj, poudarek dajemo na funkcionalnosti in uporabnosti,zagotavljamo kakovostno izvedbo ter skladnost gradnje s predpisi in projektno dokumentacijo v dogovorjenih rokih.

Sanacije objektov

Ob vsakem posegu v starejše objekte in pri prenovah se posebej posvetimo statični sanaciji in energetski sanaciji objekta. Glede na vaše želje preučimo obstoječe ogrevalne in prezračevalne sisteme, materiale, iz katerih je grajen objekt in samo stabilnost objekta. Nato za vas poiščemo najustreznejšo rešitev s katero objekt približamo željeni energetski varčnosti in mehanski stabilnosti glede na morebitne omejitve (spomeniško varstvo) in razpoložljiva sredstva.
Za vas kvalitetno izvajamo vse vrste celostnih sanacij:
– statične sanacije in ojačitve gradbenih konstrukcij (stavbni temelji, nosilni zidovi, medetažne plošče) 
– sanacije vlage, razpok in posedanja (v kleteh, na terasah, balkonih, stopniščih, na fasadi, na strehah ipd.)
– energetska sanacija objektov 

Športni objekti

Postavljamo vse vrste športno rekreativnih objektov za večnamensko uporabo (športni parki, igrišča, rekreacijski centri, adrenalinski poligoni) ali objekte za določen šport (tenis, košarka, nogomet, kegljanje…) z vsemi spremljajočimi prostori in ureditvijo pripadajoče okolice. 

sl_SISlovenščina