Mechanisierung

Aufgrund der ständigen Aktualisierung und Erweiterung unseres Fuhrparks, bieten wir Ihnen alle Arten von Dienstleistungen an, die mit schweren Baumaschinen verbunden sind.

Dienstleistungen

Pri delu z težko gradbeno mehanizacijo upoštevamo vsa priporočila varnega upravljanja s stroji, katerega opravljajo le strokovno ustrezno usposobljeni delavci.

Naša ponudba storitev zajema:

– izkope vseh vrst

– nakladanje, vlečenje, dvigovanje bremen

– prevoze in odvoze materialov

– rušenje objektov